MoVeS Manuele en Fysiotherapie

MoVeS is een moderne praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie in Leiden. MoVeS heeft internationaal naam gemaakt met het behandelen van bekken- en stuitpijn, al dan niet gerelateerd aan de zwangerschap. Ons team is geschoold in:

MoVeS biedt zorg die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. MoVeS heeft zich aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Onze therapeuten werken onderling vaak samen, blijven up-to-date door voortdurende na- en bijscholing en intervisie-bijeenkomsten met collega’s van andere praktijken. MoVeS is gehuisvest in paramedisch Centrum BTR.

Onze zorg voor de patiënt staat centraal door middel van constante evaluatie en wordt waar nodig aangepast. Na intake en onderzoek wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld waarin voor u belangrijke, duidelijke doelen worden beschreven. Bij tussentijdse evaluaties kan het zijn dat de doelen of plannen in samenspraak met de patiënt worden aangepast. Evaluatie vindt plaats samen met de patiënt aan het begin van iedere behandeling en na afloop van een behandeltraject.

U kunt  onze praktijk en uw behandelaars beoordelen in een anoniem tevredenheidsonderzoek dat u per mail aan het einde van de behandelepisode wordt toegestuurd door een onafhankelijke organisatie. Door deze vragenlijst in te vullen helpt u ons om onze zorg te verbeteren. Wij zijn zeer trots op onze beoordeling, die al jaren rond de 9 scoort.